Ý kiến học viên

Cao Minh Tùng

Cao Minh Tùng

Chất lượng giảng dạy tốt.Giảng viên chỉ bảo tận tình không hiểu co thể...
  • - Phone : 01675641992
  • - Email : caominhtung64@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
  • - Phone : 0979922343
  • - Email : hunglihb92@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Phạm Đức Nam

Phạm Đức Nam

Chất lượng giảng dạy rất tốt, giảng viên nhiệt tình chỉ bảo.
  • - Phone : 01658977882
  • - Email : phamducnamhd292@gmai.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Bài 7. Html css - Các thuộc tính cơ bản trong css phần-2

 Như bài trước đã giới thiệu về các thuộc tính cơ bản và hay dùng của css.Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu và ví dụ về các thuộc tinh css của một đoạn văn bản.
 1.ví dụ: có một đoạn văn bản nằm trong thẻ <p></p>
<p class="test">đây là nội dung</p>

hiển thị trên trình duyệt
và bây giờ sẽ sử sụng thuộc tính css đầu tiên là font-size. trong file style.css
bên ngoài trình duyệt sẽ hiển thị.

các bạn thấy kích thước của chữ đã thay đổi đáng kể phải ko nào .
giờ chúng ta tiếp tục chọn loại font chữ,và kiểu chữ độ đậm nhạt của chữ

bên ngoài trình duyệt sẽ hiển được kiểu font chữ "Arial" kiểu chữ là in đậm và nghiêng. và đây là thành quả.

cuối cùng khám phá nốt 3 thuộc tính còn lại của css của một đoạn văn bản.đó là màu chữ,chữ gạch chân và chữ in hoa.


trình duyệt hiển thị

hì các bạn thấy với các thuộc tính của css thật đơn giản phải không nào .trên đây là một số tính css văn bản thường dùng,ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số thuộc tính cần thiết khác.

text-indent Ghi rõ thụt đầu dòng của dòng đầu tiên trong một khối văn bản.
text-align Sắp xếp các nội dung theo chiều ngang
vertical-align Sắp xếp các nội dung theo chiều dọc.

ở bài sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về css các thuộc tính về đối tượng,hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo 
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn