Học PHP

  • Học PHP
  • Học android

Ý kiến học viên

Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
  • - Phone : 0944418192
  • - Email : thienhb12@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
  • - Phone : 0947502613
  • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
  • - Phone : 0979922343
  • - Email : hunglihb92@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Ý kiến của học viên về PHPANDMYSQL.NET

Dưới đây là một số đánh giá của các bạn học viên đã từng tham gia khóa học lập trình PHP tại phpandmysql.net, về chất lượng đào tạo cũng như con người của chúng tôi như thế nào. Các bạn có thể contact trực tiếp với các bạn để biết thêm nhé.
Phạm Đức Nam
Chất lượng giảng dạy rất tốt, giảng viên nhiệt tình chỉ bảo.

Phone : 01658977882 - phamducnamhd292@gmai.com

Facebook : Xem

Giang
Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn chỉnh dc phần giao diện

Phone : 0947502613 - huonggiang.bct@gmail.com

Facebook : Xem

Bùi Thu Hường
Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu. Chuẩn bị bài giảng của giảng viên trung tâm cẩn thận. Tốt

Phone : 01677692999 - buithuhuong1107@gmail.com

Facebook : Xem