Học PHP

  • Học PHP
  • Học android

Ý kiến học viên

Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản ...
  • - Phone : 01657762398
  • - Email : denhatkhoaitay@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Bùi Thu Hường

Bùi Thu Hường

Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu. Chuẩn bị bài giảng của giảng...
  • - Phone : 01677692999
  • - Email : buithuhuong1107@gmail.com
Cao Minh Tùng

Cao Minh Tùng

Chất lượng giảng dạy tốt.Giảng viên chỉ bảo tận tình không hiểu co thể...
  • - Phone : 01675641992
  • - Email : caominhtung64@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Ý kiến của học viên về PHPANDMYSQL.NET

Dưới đây là một số đánh giá của các bạn học viên đã từng tham gia khóa học lập trình PHP tại phpandmysql.net, về chất lượng đào tạo cũng như con người của chúng tôi như thế nào. Các bạn có thể contact trực tiếp với các bạn để biết thêm nhé.
Trần Hoàng Thiện
Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến thức dễ dàng tiếp thu. Chương trình sát với thực tế công việc

Phone : 0944418192 - thienhb12@gmail.com

Facebook : Xem

Trần Văn Tùng
Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.

Phone : 01667419325 - dongjan479@gmail.com

Facebook : Xem

Nguyễn Hoàng Hiệp
Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản và nâng cao rất dễ tiếp thu cũng như kết hợp những kiến thức thực tế để vận dụng vào trong công việc.

Phone : 01657762398 - denhatkhoaitay@gmail.com

Facebook : Xem

Nguyễn Thành Đạt
Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... very2 good.

Phone : 0988017390 - caubevang00@gmail.com

Facebook : Xem

Đặng Cao Sơn
Khóa học dễ hiểu, giảng viên nhiệt tình, nhiều tình bài tập tình huống thực tế. Tôi đã dựng được giao diện web khi học xong khóa đầu tiên

Phone : 0938204886 - soncshs1986@gmail.com

Facebook : Xem