Ý kiến học viên

Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
  • - Phone : 0944418192
  • - Email : thienhb12@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
  • - Phone : 0947502613
  • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Cao Minh Tùng

Cao Minh Tùng

Chất lượng giảng dạy tốt.Giảng viên chỉ bảo tận tình không hiểu co thể...
  • - Phone : 01675641992
  • - Email : caominhtung64@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Hàm nào lấy ra tổng số ngày của một tháng?

Gửi bởi haanhdon lúc 30/11/-0001 00:00

Hàm nào lấy ra tổng số ngày của một tháng? Hàm nào lấy ra tổng số ngày của một tháng? Hàm nào lấy ra tổng số ngày của một tháng? Hàm nào lấy ra tổng số ngày của một tháng? Hàm nào lấy ra tổng số ngày của một tháng?

Có 1 câu trả lời

admin

admin

Bạn có thể dùng date('t') nhé

1 0

Trả lời lúc : 25/01/2016 12:49

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gửi câu trả lời

Gửi câu hỏi của bạn tại đây