Ý kiến học viên

Bùi Thu Hường

Bùi Thu Hường

Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu. Chuẩn bị bài giảng của giảng...
  • - Phone : 01677692999
  • - Email : buithuhuong1107@gmail.com
Phạm Đức Nam

Phạm Đức Nam

Chất lượng giảng dạy rất tốt, giảng viên nhiệt tình chỉ bảo.
  • - Phone : 01658977882
  • - Email : phamducnamhd292@gmai.com
  • - Facebook : Xem
Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
  • - Phone : 0979922343
  • - Email : hunglihb92@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Viết truy vấn bằng active record

Gửi bởi lethiyen lúc 30/11/-0001 00:00

select * from news  where catparent=$catparent and state=1 and id not in $id  and (alias like '%tho-nhi-ky%' or alias like '%chinh-sach%' or alias like '%lai-suat-thap%')
câu truy vấn trên viết  bằng active record trong code igniter  như thế nào. Mong mọi người trả lòi giúp.
Cảm ơn rất nhiều

Có 1 câu trả lời

admin

admin

Câu query như này bạn nhé :)

 

public function getListNews($catparent, $id){
$this->db->where("catparent", $catparent);
$this->db->where("state", 1);
$this->db->where_not_in('id', $id);
$this->db->like('alias', 'tho-nhi-ky');
$this->db->or_like('alias', 'chinh-sach');
$this->db->or_like('alias', 'lai-suat-thap');
return $this->db->get('news')->result_array();
}

0 0

Trả lời lúc : 21/03/2016 09:33

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gửi câu trả lời

Gửi câu hỏi của bạn tại đây