Ý kiến học viên

Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
  • - Phone : 01667419325
  • - Email : dongjan479@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Nguyễn Xuân Bách

Nguyễn Xuân Bách

Chất lượng giảng dạy rất tốt, Giảng viên nhiệt tình hướng dẫn ch...
  • - Phone : 0976256106
  • - Email : bachnx92@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Cao Minh Tùng

Cao Minh Tùng

Chất lượng giảng dạy tốt.Giảng viên chỉ bảo tận tình không hiểu co thể...
  • - Phone : 01675641992
  • - Email : caominhtung64@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Html Css

Bài 1. Html css - cấu trúc html cơ bản của một website

Bài 1. Html css - cấu trúc html cơ bản của một website

Website là một tập hợp các thẻ html kết hợp với css để cấu thành lên một trang web, Cấu trúc html của một website đơn giản như  thế nào...
Bài 2. Html css - các thẻ html cơ bản

Bài 2. Html css - các thẻ html cơ bản

 Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của một website, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhiều thẻ html nữa nhé
Bài 3. Html css - tìm hiểu về table trong html

Bài 3. Html css - tìm hiểu về table trong html

Thẻ table trong html cũng giống như excel trong microsoft office vậy :) nó được dùng để trình bày các bảng biểu, các bài viết, nội  dung... ...
Bài 4. Html css - tìm hiểu về html form

Bài 4. Html css - tìm hiểu về html form

Thẻ form trong html dùng để tạo form, form có chức năng nhận và gửi thông tin của người dùng lên server sau đó sẽ được lưu vào database. Form đóng vai...
Bài 5. Html css - Css là gì, cách nhúng css vào html

Bài 5. Html css - Css là gì, cách nhúng css vào html

Khi bạn mới học thiết kế website, ngoài khái niệm html thì css là cái thứ hai bạn sẽ gặp phải, vậy thì css là gì và chức năng của nó để làm gì? Css là...
Bài 6. Html css - Các thuộc tính cơ bản trong css

Bài 6. Html css - Các thuộc tính cơ bản trong css

Có rất nhiều các thuộc tính hay dùng trong css, để nhớ hết được chúng là điều rất khó mà trong...
Bài 7. Html css - Các thuộc tính cơ bản trong css phần-2

Bài 7. Html css - Các thuộc tính cơ bản trong css phần-2

 Như bài trước đã giới thiệu về các thuộc tính cơ bản và hay dùng của css.Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu và ví dụ về các thuộc tinh css của một đoạn ...