Ý kiến học viên

Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
 • - Phone : 0947502613
 • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản ...
 • - Phone : 01657762398
 • - Email : denhatkhoaitay@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Bùi Thu Hường

Bùi Thu Hường

Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu. Chuẩn bị bài giảng của giảng...
 • - Phone : 01677692999
 • - Email : buithuhuong1107@gmail.com
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

jQuery form - Lấy giá trị của textfield

Jquery get textbox value, lấy giá trị của textbox trong jquery
Để lấy giá trị textbox bạn có thể sử dụng phương thức .val() trong jquery


Ví dụ 


 1. $("input:text").val(); // Lấy giá trị của ô textbox
 2. $("input:text").val("abc"); // Gán giá trị mới cho ô textbox

Ví dụ cụ thể

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>jQuery get textbox value</title>
<script type="text/javascript" src="scripts/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  // Get value
 $("button#Get").click(function () {
 $('#msg').html($('input:text').val());
 });
 
 // Reset
 $("button#Reset").click(function(){
 $('#msg').html("");
 $('input:text').val("");
 
 });
 
 // Set value
 $("button#Set").click(function () {
 $('input:text').val("ABC");
 $('#msg').html($('input:text').val());
  });
});
</script>
</head>
 
<body>
<h1>jQuery lấy giá trị của textbox</h1>
<h4>TextBox value :
 <label id="msg"></label>
</h4>
<div style="padding:16px;"> TextBox :
 <input type="text" value="Giá trị bất kỳ"/>
</div>
<button id="Get">Get TextBox Value</button>
<button id="Set">Set To "ABC"</button>
<button id="Reset">Reset It</button>
</body>
</html>


- Xem demo online
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn