Ý kiến học viên

Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản ...
 • - Phone : 01657762398
 • - Email : denhatkhoaitay@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
 • - Phone : 0947502613
 • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
 • - Phone : 01667419325
 • - Email : dongjan479@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

jQuery selector - chọn một đối tượng bởi class và id

Khi thao tác với một đối tượng trong trang web, chúng ta cần phải lựa chọn nó để áp dụng các thuộc tính của jquery, việc chọn một đối tượng đó chính là jquery selector
Trong jQuery, bạn có thể lựa chọn các đối tượng thông qua tên lớp CSS và id dễ dàng.

1. Id selector : #id

 1. $(‘#idA’) – lựa chon tất cả các đối tượng có id là idA
 2. $(‘div#idA’) – lựa chọn tất cả các thẻ div có id là idA

2. Class selector : .class

 1. $(‘.classA’) – lựa chon tất cả các đối tượng có class là classA
 2. $(‘div.classA’) – lựa chọn tất cả các thẻ div có class là classA

3. Ví dụ

 

- Chọn tất cả các thẻ p có classa cho màu chữ đỏ
- Chọn tất cả các thẻ p có classb cho màu xanh 
- Chọn tất cả các thẻ p cho chữ đậm

Đây là kết quả 

- Tương tự với ID thì bạn đổi lại selector class thành ID 

  $("#ten_id").css("color","red");


Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn