Ý kiến học viên

Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
 • - Phone : 0944418192
 • - Email : thienhb12@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Nguyen Hoang Long

Nguyen Hoang Long

Các chuyên mục giảng giải rất dễ hiểu, nhưng còn hơi ít chuyê...
 • - Phone : 0901914217
 • - Email : longn1422@gmail.com
Cao Minh Tùng

Cao Minh Tùng

Chất lượng giảng dạy tốt.Giảng viên chỉ bảo tận tình không hiểu co thể...
 • - Phone : 01675641992
 • - Email : caominhtung64@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

jQuery selector - chọn một đối tượng bởi class và id

Khi thao tác với một đối tượng trong trang web, chúng ta cần phải lựa chọn nó để áp dụng các thuộc tính của jquery, việc chọn một đối tượng đó chính là jquery selector
Trong jQuery, bạn có thể lựa chọn các đối tượng thông qua tên lớp CSS và id dễ dàng.

1. Id selector : #id

 1. $(‘#idA’) – lựa chon tất cả các đối tượng có id là idA
 2. $(‘div#idA’) – lựa chọn tất cả các thẻ div có id là idA

2. Class selector : .class

 1. $(‘.classA’) – lựa chon tất cả các đối tượng có class là classA
 2. $(‘div.classA’) – lựa chọn tất cả các thẻ div có class là classA

3. Ví dụ

 

- Chọn tất cả các thẻ p có classa cho màu chữ đỏ
- Chọn tất cả các thẻ p có classb cho màu xanh 
- Chọn tất cả các thẻ p cho chữ đậm

Đây là kết quả 

- Tương tự với ID thì bạn đổi lại selector class thành ID 

  $("#ten_id").css("color","red");


Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn