Ý kiến học viên

Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
  • - Phone : 0944418192
  • - Email : thienhb12@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản ...
  • - Phone : 01657762398
  • - Email : denhatkhoaitay@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Phạm Đức Nam

Phạm Đức Nam

Chất lượng giảng dạy rất tốt, giảng viên nhiệt tình chỉ bảo.
  • - Phone : 01658977882
  • - Email : phamducnamhd292@gmai.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

jQuery selector - lấy giá trị hoặc nội dung của đối tượng

Trong jQuery bạn có thể lấy ra giá trị hoặc nội dung của một đối tượng
VÍ DỤ CỤ THỂ

1. Lấy ra nội dung bên trong thẻ p có id là thep1

<p id="thẻp1">Hôm nay là chủ nhật</p>

$("#thep1").html(); // Hôm nay là chủ nhật

2. Lấy ra nội dung bên trong thẻ div có id là div1

<div id="div1">Mai là thứ 2</div>
$("#div1").html();

3. Lấy ra text của một thẻ div có class là div2

<div class="div2">Tôi là thẻ div 2</div>
$(".div2").text();

4. Lấy ra value của thẻ form

- Đối với các thẻ form ta dùng thuộc tính .val() để lấy ra value nhé

Ví dụ

<input type="text" id="name" value="Nguyến Văn Tèo" />
<select id="gender">
        <option value="Nam">Nam</option>
        <option value="Nữ">Nữ</option>
</select>

name = $("#name").val();
gender = $("#gender").val();

- Chú ý

Thường các thẻ form khi lấy giá trị ta dùng .val() để lấy còn các thẻ html khác ta dùng .text() hoặc .html() nhé




Xem demo
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn