Ý kiến học viên

Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
  • - Phone : 0979922343
  • - Email : hunglihb92@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
  • - Phone : 01667419325
  • - Email : dongjan479@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
  • - Phone : 0947502613
  • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

jQuery start - hello world

jQuery là gì? Jquery là một thư viện JavaScript được viết ngắn gọn để đơn giản hoá tài liệu HTML, nó giúp xử lý sự kiện và các phương thức Ajax một cách dễ dàng hơn so với javascript thuần để phát triển ứng dụng web nhanh chóng.

jQuery được thiết kế để thay đổi cách mà bạn viết JavaScript. jQuery không phải là một công nghệ mới, jQuery chỉ là một cách tiếp cận mới để đơn giản hóa phát triển web. JQuery được tạo ra bởi John Resig
Chúng ta hãy xem qua một ví dụ jQuery đầu tiên để hiểu về cách làm việc của jquery. jquey hello world

1. Download thư viện của jquery

Thư viện của jquey rất nhỏ, phiên bản hiện tại của jquery là 1.11 các bạn có thể download tại trang chủ jquery, sau khi download về các bạn nhúng thư viện jquery vào thẻ <head></head> của trang html
<script type="text/javascript" src="scripts/jquery-1.11.1.min.js"></script>
- Bắt đầu tại liệu jquery bằng cú pháp
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
   // Tài liệu jquery
});
</script>
- $() là cú pháp của jquery

2. Ví dụ jquery hello world

Html và jquery3. Demo

Ta đang tiến hành đổ một chuỗi "Hello world" ra vùng id resultBạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn