Ý kiến học viên

Bùi Thu Hường

Bùi Thu Hường

Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu. Chuẩn bị bài giảng của giảng...
  • - Phone : 01677692999
  • - Email : buithuhuong1107@gmail.com
Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
  • - Phone : 0947502613
  • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
  • - Phone : 0944418192
  • - Email : thienhb12@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Khoá học PHP căn bản

Khoá học PHP căn bản

Khoá học php căn bản dành cho các bạn mới tìm hiểu về PHP, chương trình đào tạo từ những cái cơ bản nhất đến chuyên sâu. Sau khi kết thúc khóa học căn bản bạn có thể viết được một website cơ bản. Các bạn xem chương trình đào tạo của chúng tôi ở dưới đây bạn sẽ thấy chưa có một trung tâm đào tạo lập trình PHP nào ở Hà Nội đào tạo chuyên sâu đến như vậy

Đối tượng:


- Mọi đối tượng yêu thích lập trình web PHP, nâng cao tay nghề, mong muốn có một công việc tốt và ổn định

- Sinh viên & nhân viên nghành CNTT, những người muốn có một nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế & xây dựng website cho các công ty bằng PHP & MySQL.

Yêu cầu:

Biết lập trình cơ bản với các ngôn ngữ khác, hiểu cơ bản về các thẻ html là một lợi thế.

Thời lượng khóa học và học phí :
 
- Khóa học php căn bản  : Thời gian 2.5  tháng, 60 giờ - học phí 2.500.000 VND
 
NỘI DUNG KHOÁ HỌC PHP CĂN BẢN

PHẦN 1. JAVASCRIPT

Bài 1. Tổng quan về Javascript
+ Nhúng javascript vào tài liệu html
+ Biến trong javascript
+ toán tử trong javascript

Bài 2. Biểu thức trong javascript
+ Biểu thức điều kiện
+ Vòng lặp trong javascript
+ Bài tập ứng dụng 

Bài 3. Ngày giờ trong javascript
+ Xử lý ngày giờ trong javascript
+ Bài tập : Viết ứng dụng đồng hồ cho website

Bài 4. Mảng trong javascript
+ Tìm hiểu về mảng 
+ Các loại mảng trong javascript
+ Bài tập về mảng

Bài 5. Hình ảnh và chuỗi trong javascript
+ Xử lý chuỗi, cắt chuỗi trong javasccript
+ Tương tác với hình ảnh bằng javascript
+ Bài tập : Tạo chữ chạy bằng javascript...
+ Bài tập : Tạo slide hình ảnh bằng javascript

Bài 6. Xử lý form trong javascript
+ Check form bằng javascript
+ Xử lý dữ liệu trong form bằng javascript
+ Bài tập thực tế : Giải phương trình bậc nhất, Form mua hàng bằng javascript....

Bài 7. Các hàm bổ trợ trong javascript


PHẦN 2. PHP CĂN BẢN


Bài 1: Tổng quan về PHP

+ Cài đặt và viết kịch bản PHP đầu tiên

+ Khái niệm biến và hằng

+ Toán tử trong PHP
 

Bài 2: Biểu thức trong PHP
+ Biểu thức điều kiện
+ Vòng lặp trong PHP
+ Bài tập : Tìm thứ trong tuần, bảng cửu chương
+ Bài tập : So sánh số hạng, kiểm tra điều kiện
 

Bài 3: Thao tác làm việc trên form
+ Thao tác xử lý form trong PHP
+ Check form trong PHP
+ Bài tập : Giải phương trình bậc nhất
+ Bài tập : Kiểm tra số nguyên tố
+ Bài tập : Tạo form thanh toán mua hàng


Bài 4. Upload file trong PHP
+ Form và hàm uplpad 
+ Giới hạn file upload
+ Giới hạn cỡ file
+ Bài tập upload file thực tế

Bài 5. Mảng trong PHP

+ Khái niệm, chức năng của mảng
+ Phân loại mảng
+ Cú pháp khởi tạo
+ Các hàm bổ trợ
+ Bài tập 

Bài 6. FIle trong PHP
+ Đọc dữ liệu từ file
+ Ghi dữ liệu vào file
+ Bài tập : Đếm số lượt truy cập

Bài 7. Sử dụng Sessin và Cookie trong PHP
+ Cơ bản về cookie
+ Cơ bản về session
+ Bài tập tổng hợp


Bài 8. Khái niệm hàm trong PHP

+ Khái niệm về hàm
+ Sử dụng hàm
+ Bài tập : Giải PT bậc nhất viết theo hàm


Bài 9: Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu MYSQL
+ Giới thiệu về MYSQL
+ Phân tích database, mối quan hệ trong csdl
+ Các câu lệnh truy vấn trong MYSQL
 

Bài 10 : Kết hợp PHP và MYSQL
+ Kết nối cơ sở dữ liệu
+ Truy vấn dữ liệu trong PHP
+ Bài tập


Bài 11 : Project Training xậy dựng admin

+ Xây dựng trang đăng nhập

+ Xây dựng chức năng thêm, xóa, sửa, liệt kê thành viên

+ Xây dựng chức năng thêm, xóa, sửa, liệt kê tin tức

+ Kỹ thuật phân trang trong PHP