Ý kiến học viên

Bùi Thu Hường

Bùi Thu Hường

Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu. Chuẩn bị bài giảng của giảng...
  • - Phone : 01677692999
  • - Email : buithuhuong1107@gmail.com
Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
  • - Phone : 01667419325
  • - Email : dongjan479@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
  • - Phone : 0947502613
  • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Khoá học PHP Framework

Khoá học PHP Framework

Khoá học PHP Framework được xây dựng cho các bạn muốn học chuyên sâu về PHP, để có thể học được khoá học PHP Framework này bạn phải có kiến thức về PHP nâng cao.

Hiện nay các PHP Framework được các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều, phần lớn khi tuyển dụng vào các công ty thiết kế webite hay phầm mềm họ đều yêu cầu chúng ta sử dụng chung một PHP Framework nào đó, vì lý do làm việc theo team work và PHP Framework hỗ trợ lập trình viên nhiều thứ nên PHP Framework đang là ứng viên tốt nhất cho lập trình viên hiện nay.

Khoá học PHP Framewwork yêu cầu bạn phải học xong khoá học PHP nâng cao hoặc đã có kiến thức về PHP nâng cao.

* Chương trình đào tạo trong khoá học PHP Framework