Ý kiến học viên

Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản ...
  • - Phone : 01657762398
  • - Email : denhatkhoaitay@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
  • - Phone : 0944418192
  • - Email : thienhb12@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Nguyễn Thành Đạt

Nguyễn Thành Đạt

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
  • - Phone : 0988017390
  • - Email : caubevang00@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Khoá học PHP nâng cao

Khoá học PHP nâng cao

Khoá học PHP nâng cao chuyên sâu về PHP, khoá học PHP nâng cao tổng hợp các bài hướng dẫn lý thuyết và bài tập cụ thể, sau mỗi phần sẽ có ít nhất 3 bài tập thực hành, Giảng viên sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn thực hành trên máy tính. Có nhiều bài tập PHP thực tế cho các bạn thực hành ở nhà.
Đối tượng:

Sinh viên & nhân viên nghành CNTT, những người muốn có một nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế & xây dựng website cho các công ty bằng PHP & MySQL.
 
Tât cả các đối tượng yêu thích lập trình web PHP, mong muốn học lập trình PHP để có một công việc tốt và ổn định

Yêu cầu:

- Đã học xong khoá học PHP căn bản tại phpandmysql.net hoặc nắm vững kiến thức của phần PHP căn bản
- Đam mê, yêu thích học lập trình PHP
 

Thời lượng khóa học và học phí :
 
- Khóa học PHP nâng cao : Thời gian 2,5  tháng, 60 giờ - học phí 3.000.000 VND
 

Nội dung khóa học PHP nâng cao


Phần 1: PHP & Ajax

+ Lý thuyết cơ bản về Ajax
+ Viết ứng dụng Ajax
+ Bài tập thực tế: Login bằng ajax 
+ Bài tập : Viết comment bằng ajax

Phần 2 : Jquery

+ Jquery cơ bản
+ Jquery selectors
+ Jquery Events
+ Jquery Effects
+ Jquery HTML & CSS
+ Jquery AJAX
+ Bài tập : Login bằng ajax, comment bằng jquery

Phần 3: Lập trình hướng đối tượng
+ Các khái niệm.
+ Khai báo và truy xuất.
+ Cơ chế
+ Kế thừa
+ Parent, final
+ Phương thức tĩnh, thuộc tính tĩnh
+ Hằng
+ Đối tượng nhân bản
+ Abstract & Interface
+ lazy loading
Thực hành bài tập thực tế: Viết ứng dụng dựa trên mô hình OOP

Phần 4 : XML
+ Cơ bản XML
+ Phân đoạn dữ liệu
+ Mô hình cây
+ DOM
+ Ajax ResponseXML
+ PHP DOM
+ Simple XML

Bài tập thực tế 1: Sử dụng PHP và XML tạo bộ đọc tin RSS

Bài tập thục tế 2: Sử dụng PHP và XML lấy tỷ giá, thời tiết, nhiệt độ từ website khác

Bài tập thực tế tổng hợp: Xây dựng website sử dụng công nghệ cache XML


Phần 5: Json
+ Cơ bản về Json
+ Ajax Json
+ Jquery Json

Module 6: Các kỹ thuật mở rộng
+ Tổ chức code theo module hóa ứng dụng.
+ Tìm hiểu mô hình lập trình MVC (Model - View- Controller)
+ Bộ đệm
+ Regular Expression cơ bản và nâng cao
+ Htaccess
+ URL Rewrite

Bài tập thực tế 1: Sử dụng mô hình MVC viết lại ứng dụng quản lý thành viên.

Bài tập thực tế 2: Sử dụng Regular Expression lấy thông tin tỷ giá, giá vàng, tin tức trực tiếp từ các website.

Bài tập thực tế 3: Sử dụng URL Rewrite viết lại đường dẫn cho ứng dụng.


Phần 7: Các kỹ thuật về SEO ( Search Engine Optimization)
+ Giới thiệu về SEO
+ Chiến lược SEO
+ Khái niệm backlink, Google PageRank

Phần 8: Bảo mật website – Website Security
+ Cross-site Scripting
+ SQL Injection
+ Local attack (update shell phiên bản phá safe mode)
+ DDoS (Distributed Denial Of Service)