Ý kiến học viên

Đặng Cao Sơn

Đặng Cao Sơn

Khóa học dễ hiểu, giảng viên nhiệt tình, nhiều tình bài tập tình huốn...
  • - Phone : 0938204886
  • - Email : soncshs1986@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Nguyễn Thành Đạt

Nguyễn Thành Đạt

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
  • - Phone : 0988017390
  • - Email : caubevang00@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
  • - Phone : 01667419325
  • - Email : dongjan479@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

PHP Căn bản

Bài 1. PHP căn bản - Cài đặt PHP

Bài 1. PHP căn bản - Cài đặt PHP

Khái niệm PHP là gì ? MYSQL là gì ? PHP là một ngôn ngữ lập trình, thế còn MYSQL là cái gì ? MYSQL là một loại cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ dữ liệu t...
Bài 2. PHP căn bản - Hello world, dòng lệnh đầu tiên

Bài 2. PHP căn bản - Hello world, dòng lệnh đầu tiên

Sau khi đã cài được server, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhúng mã PHP vào html như thế nào, có những cách nhúng nào, dòng lệnh ra làm sao?
Bài 3. PHP căn bản - Biến, hằng và các toán tử trong PHP

Bài 3. PHP căn bản - Biến, hằng và các toán tử trong PHP

Ở bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt và chạy ứng dụng PHP căn bản đầu tiên, hôm nay chúng ta sẽ đi sâu về các biến, các hằng và các toán tử củ...
Bài 4. PHP căn bản - Biểu thức, câu lệnh điều kiện, vòng lặp trong PHP

Bài 4. PHP căn bản - Biểu thức, câu lệnh điều kiện, vòng lặp trong PHP

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về biến và các toán tử trong PHP, bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các biểu thức, câu lệnh điều kiện...
Bài 5. PHP căn bản - Mảng trong PHP

Bài 5. PHP căn bản - Mảng trong PHP

Mảng trong PHP là một phần rất quan trọng, nó là một biến có thể chứa được nhiều phần tử và cho phép chúng ta sắp xếp theo thứ tự, lưu trữ hoặc xóa bỏ...
Bài 6. PHP căn bản - Sử dụng Session và Cookie trong PHP

Bài 6. PHP căn bản - Sử dụng Session và Cookie trong PHP

Session và Cookie nó được hiểu là một phiên làm việc của một sự kiện nào đó,  Dễ thấy khi bạn vào facebook hay gmail, điều đầu tiên để sử dụng đư...
Bài 7. PHP căn bản - Form và xử lý form trong PHP

Bài 7. PHP căn bản - Form và xử lý form trong PHP

Khi bạn vào một website để mua hàng, nghe nhạc , chia sẻ thông tin hay chat chít gì đó ... thì form là yếu tố không thể thiếu để giúp bạn thực hiện cá...
Bài 9. PHP căn bản - Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu mysql

Bài 9. PHP căn bản - Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu mysql

Mysql là một hệ cơ sở dữ liệu miễn phí, nó được dùng kết hợp với PHP để lưu trữ các thông tin, hành động... khi người dùng thao tác dữ liệu trên websi...
Bài 8. PHP căn bản - Upload file trong PHP

Bài 8. PHP căn bản - Upload file trong PHP

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về form cơ bản, cách xử lý dữ liệu người dùng nhập vào ra làm sao và lấy dữ liệu nó như thế nào. Bài này chúng ta cùn...
Bài 10. PHP căn bản - Kết hợp PHP và MYSQL

Bài 10. PHP căn bản - Kết hợp PHP và MYSQL

 Nếu PHP mà không MYSQL thì website của chúng ta chỉ là một web tĩnh, không có tương tác giữa người dùng và website, MYSQL giúp lưu trữ dữ liệu c...