Ý kiến học viên

Bùi Thu Hường

Bùi Thu Hường

Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu. Chuẩn bị bài giảng của giảng...
 • - Phone : 01677692999
 • - Email : buithuhuong1107@gmail.com
Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
 • - Phone : 0979922343
 • - Email : hunglihb92@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
 • - Phone : 01667419325
 • - Email : dongjan479@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Cấu hình virtual host trên local host

Thường thì khi chạy ứng dụng web trên local host ta thường chạy theo url http://localhost/project-name/
Việc ta cấu hình virtural host giúp ta có thể thay đổi url web theo dạng domain ngắn gọn và dễ nhớ, chẳng hạn như là http://hocphp, http://mysite.local.... thành bất cứ tên nào mà ta muốn.
Hướng dẫ cấu hình virtual host cho local host.

- Nếu như ta hay sử dụng url web mặc định của apache là http://localhost/hocphp/ thì nay ta sẽ cấu hình thành url http://hocphp/

- Bạn ở file httpd.conf theo đường dẫn
C:\xampp\apache\conf
Cấu hình virtual host cho local host

Sau đó tìm dòng
# Virtual hosts
Và thêm vào dòng sau
NameVirtualHost *
- Cấu hình virtual host
<VirtualHost *>
  DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
  ServerName localhost
  DirectoryIndex index.php
</VirtualHost>
Đây là localhost mặc định, đang được trỏ mặc định đến htdocs
<VirtualHost *>
  DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/hocphp"
  ServerName hocphp
  DirectoryIndex index.php
</VirtualHost>
Và hocphp là tên mình đặt, nó sẽ là url đến website của mình, nó đang được trỏ đến C:/xampp/htdocs/hocphp

Tiếp theo chúng ta mở file host theo đường dẫn C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts và thêm vào cuối file nội dung sau
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 hocphp
Hosts file virtual host

Sau đó Restart lại apache là xong, lúc này ta có thể truy cập vào web qua đường dẫn
http://hocphp/
Bạn có thể tạo nhiều virtual host cho nhiều project của mình, tương tự như trên ta cần thêm vào file conf và file hosts là xong
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn