Ý kiến học viên

Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
 • - Phone : 0979922343
 • - Email : hunglihb92@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chất lượng dạy và học tốt,giảng viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản ...
 • - Phone : 01657762398
 • - Email : denhatkhoaitay@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Đặng Cao Sơn

Đặng Cao Sơn

Khóa học dễ hiểu, giảng viên nhiệt tình, nhiều tình bài tập tình huốn...
 • - Phone : 0938204886
 • - Email : soncshs1986@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Sử dụng ajax - trang web nhạc đơn giản phần 3

Sau khi đã lấy được thông tin ca sỹ và các album của ca sỹ rùi, khi click vào một album nào đó ta cần lấy ra các bài hát thuộc album này. Phần này chúng ta sẽ kết thúc bài tập xây dựng trang web nhạc đơn giản bằng PHP và MYSQL sử dụng công nghệ ajax
Để hiểu được bài này các bạn cần nắm được các ký năng như phân tích cơ sở dữ liệu và lập trình hướng đối tượng... nếu bạn nào chưa xem phần 1phần 2 thì xem lại nhé

Tương tự như phần singers, ta viết hàm albuminfo() để lấy thông tin album và hàm getsongs() để lấy ra các bài hát thuộc album hiện tại
<?php
  file singers.php
  protected $_album = "tbl_albums";
  protected $_songs = "tbl_songs";
  public function albuminfo($albumid){
    $sql = "select * from $this->_album where album_id = '$albumid'";
    $this->query($sql);
    return $this->fetch();
  }
  public function getsongs($albumid){
    $sql = "select * from $this->_songs where album_id = '$albumid'";
    $this->query($sql);
    return $this->fetchAll(); 
  }
  
?>
Quay lại với file process.php ta tiếp tục đổ ra các bài hát thuộc album, phần này nó không khác phần đổ ra thông tin của ca sỹ và các album thuộc ca sỹ.
<?php
  file process.php
   
  $type = $_GET['type']; // cờ kiểm tra hành động
  $singers = new singers(); // sử dụng class singers
  if($type == "album"){ // lấy ra thông tin album và bài hát
    $albumid = $_GET['id']; // id của album
    $albuminfo = $singers->albuminfo($albumid);
    $listsongs = $singers->getsongs($albumid);

    // đổ thông tin album
    
    echo "<hr />";
    echo "<div class='left'>";
     echo "<h3>".$albuminfo['album_title']."</h3>";
     echo "<img src='images/$albuminfo[album_image]' width='160' />";
    echo "</div>";
    echo "<div class='right'>";
     echo "<p><strong>Thông tin</strong></p>";
     echo "<p>".$album['album_info']."</p>";
    echo "</div>";

    // Đổ ra các bài hát thuộc album

    echo "<h3>Các bài hát của $albuminfo[album_title]</h3>";
    if($listsongs != NULL){ // album này có bài hát
     echo "<ul>";
     foreach($listsongs as $items){
       echo "<li><a href='#' onclick='palysong($items[song_id])'>".$items['song_title']."</a></li>";
     }
     echo "</ul>";
    }else{ // album chưa có bài hát
     echo "Hiện chưa có bài hát nào";
    }
  }
?>
Và đây là kết quảTa còn một sự kiện là khi click vào tên bài hát thì sẽ chơi nhạc, đúng ra thì trang web chơi nhạc thường sử dụng plugin để chơi nhạc riêng, hay đơn giản là sử dụng trình chơi nhạc của trình duyệt web. ở đây ta sử dụng frame nhạc của zing mp3 theo cách đơn giản nhé.

Cũng giống như phần ca sỹ và album ta sử dụng sự kiện onclick để thực hiện chơi nhạc. tại phần tên bài hát ta viết hàm playsong() để thực hiện chơi nhạc

Tại list bài hát, ta viết sự kiện onclick và truyền id của bài hát vào
File process.php 

<a href="#" onclick="playsong(id song)"> tên bài hát </a>

Hàm playsong() (trong file ajax.js) để chơi nhạc khi ta click vào một bài hát
Tại trang process.php ta sẽ lấy ra id của bài hát, sau đó lấy ra thông tin của bài hát như tên bài hat, link nhạc của bài hát và chơi nhạc, ta sử dụng hàm playsong() để lấy ra thông tin bài hát nhéĐổ ra thông tin bài hát và chơi nhạcTrả lại kết quả cho js và cuối cùng là đổ ra id playsongVà cuối cùng là kết quả 
Bài này giúp các bạn hiểu cách sử dụng ajax thuần và cách sử dụng php theo lối viết hướng đối tượng, hy vọng các bạn sẽ thích nó 

Các bạn có thể download code nó tại đây nhé
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn