Ý kiến học viên

Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
  • - Phone : 0944418192
  • - Email : thienhb12@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Bùi Quốc Đạt

Bùi Quốc Đạt

Website thiết kế đẹp dễ nhìn và sử dụng, thông tin chưa nhiều nhưng kh...
  • - Phone : 0964142565
  • - Email : bqdat.it@gmail.com
Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
  • - Phone : 01667419325
  • - Email : dongjan479@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

PHP Training

Phần 1. Đồ án quản lý sinh viên, giới thiệu

Phần 1. Đồ án quản lý sinh viên, giới thiệu

Phần lớn các bạn mới tìm hiểu về PHP đều rất bỡ ngỡ khi bắt tay đi vào xây dựng một ứng dụng thực tế trên nền PHP, vì đa số các bạn chỉ nắm được phần ...
Phần 2. Đồ án quản lý sinh viên, phân tích database

Phần 2. Đồ án quản lý sinh viên, phân tích database

 Sau khi chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu làm một project, bước quan trọng đầu tiên là chúng ta phải phân tích được database. Ở đây chúng ta cần phải b...
Phần 3. Đồ án quản lý sinh viên, tạo cơ sở dữ liệu

Phần 3. Đồ án quản lý sinh viên, tạo cơ sở dữ liệu

 Sau khi phân tích xong database, chúng ta tiến hành tạo cơ sở dữ liệu trong phpmyadmin, tiến hành tạo tên database tạo các table và các field
Phần 4. Đồ án quản lý sinh viên, tổ chức thư mục cấu hình project

Phần 4. Đồ án quản lý sinh viên, tổ chức thư mục cấu hình project

Sau khi phân tích thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu xong, chúng ta sẽ tiến hành tổ chức thư mục lưu trữ code và cấu hình cho project của chúng ta. Việc cấ...
Phần 5. Đồ án quản lý sinh viên, tạo trang đăng nhập quản trị admin

Phần 5. Đồ án quản lý sinh viên, tạo trang đăng nhập quản trị admin

Như lúc đầu chúng ta đã phân tích ứng dụng của chúng ta chỉ cho phép giảng viên mới có quyền đăng nhập vào trang quản trị, cho nên lúc này chúng ta sẽ...
Phần 6. Đồ án quản lý sinh viên, trang quản trị admin

Phần 6. Đồ án quản lý sinh viên, trang quản trị admin

Sau khi đăng nhập thành công chúng ta sẽ chuyển trang về trang chủ quản trị admin của ứng dụng, tại đây chúng ta sẽ tiến hành xây dựng các mục quản lý...
Phần 7. Đồ án quản lý sinh viên, cách load layout trong ứng dụng

Phần 7. Đồ án quản lý sinh viên, cách load layout trong ứng dụng

 Sau khi tạo thêm các forder và các file cho các module, chúng ta sẽ tiến hành tạo trang quản trị danh sách sác sinh viên đơn giản bao gồm các th...
Phần 8. Đồ án quản lý sinh viên, danh sách sinh viên

Phần 8. Đồ án quản lý sinh viên, danh sách sinh viên

 Sau khi đã hiểu về cách load layout trong ứng dụng rồi, tiếp theo chúng ta tiến hành lấy truy vấn lấy dữ liệu trong database và sau đó đổ ra vie...