Ý kiến học viên

Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
  • - Phone : 0979922343
  • - Email : hunglihb92@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Phạm Đức Nam

Phạm Đức Nam

Chất lượng giảng dạy rất tốt, giảng viên nhiệt tình chỉ bảo.
  • - Phone : 01658977882
  • - Email : phamducnamhd292@gmai.com
  • - Facebook : Xem
Cao Minh Tùng

Cao Minh Tùng

Chất lượng giảng dạy tốt.Giảng viên chỉ bảo tận tình không hiểu co thể...
  • - Phone : 01675641992
  • - Email : caominhtung64@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Phần 4. Đồ án quản lý sinh viên, tổ chức thư mục cấu hình project

Sau khi phân tích thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu xong, chúng ta sẽ tiến hành tổ chức thư mục lưu trữ code và cấu hình cho project của chúng ta.
Việc cấu hình project và chúng ta dễ tổ chức quản lý code trong sáng, dễ tìm và dễ nhớ. giúp chúng ta thuận tiện hơn trong quá trình làm việc
 Nếu bạn nào chưa nắm được các bước phân tích và tạo database các bạn có thể xem lại tại đây, chưa cài đặt được server xem tại đây

Trong thư mục htdocts ( C:\xampp\htdocs ) chúng ta tạo forder project, đây sẽ là nơi chứa mã nguồn code của chúng ta- Mở Dream Weaver lên  từ menu của DW (Ngang hàng với các menu File, Edit, View, Insert, Modify), chọn mục Site -> Manage site, hộp thoại Manage sites xuất hiện.- Trong hộp thoại Manage sites này đang chứa nhưng project mà chúng ta đã cấu hình trước đó

- Chọn New để cấu hình site mới, phần Site name nhập tên các bạn muốn đặt vào, nút browse các bạn chọn đến thư mục htdocs / project sau đó chọn Save là xongSau khi cấu hình xong, các bạn tiếp tục tạo các forder trong thư mục htdocs/project và 1 file index.php như hình dưới đây- Thư mục images sẽ chứa ảnh, mục scripts sẽ chứa các thư viện js và mục styles chứa css. Thư mục libararies sẽ chứa các thư viện mà chúng ta viết, file index.php sẽ là file chính để chạy ứng dụng của chúng ta.

- Ở đây tôi mới đưa ra một cấu trúc thư mục của một ứng dụng web căn bản tất nhiên là nó chưa thể đầy đủ được tất cả các yêu cầu của ứng dụng. Tuy nhiên chúng chúng ta sẽ tạo thêm khi cần thiết


Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn