Ý kiến học viên

Đặng Cao Sơn

Đặng Cao Sơn

Khóa học dễ hiểu, giảng viên nhiệt tình, nhiều tình bài tập tình huốn...
 • - Phone : 0938204886
 • - Email : soncshs1986@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
 • - Phone : 0944418192
 • - Email : thienhb12@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
 • - Phone : 0947502613
 • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Phần 6. Đồ án quản lý sinh viên, trang quản trị admin

Sau khi đăng nhập thành công chúng ta sẽ chuyển trang về trang chủ quản trị admin của ứng dụng, tại đây chúng ta sẽ tiến hành xây dựng các mục quản lý cho giảng viên khi họ đăng nhập vào có thể quản lý toàn bộ thông tin của ứng dụng như là quản lý sinh viên, quản lý các lớp học, quản lý điểm ...
- Trang chính của ứng dụng luôn là file index.php bạn nhé, ví dụ trong thư mục admin có các file abc.php , home.php , login.php, index.php ... thì khi bạn truy cập vào thư mục admin nó luôn tìm và chạy file index đầu tiên. Các bạn cữ gõ vào địa chỉ http://localhost/project/admin/ sẽ thấy liền 

- Vấn đề chúng ta cần phải lưu ý ở đây là gì ? đó là ai sẽ được truy cập ở đây, ai sẽ được truy cập ở admin này, câu trả lời ở đây là chỉ có Giảng viên mà thôi, vì thế chúng ta phải kiểm tra xem người đang truy cập vào mục này http://localhost/project/admin/ có phải là Giảng viên hay không, chắc chắn rằng họ đã đăng nhập hay chưa ? 

Làm sao để kiểm tra ? tất nhiên là chúng ta sẽ dựa vào thông tin được lưu trong Session khi người dùng đăng nhập, có phải ở bài trước khi đăng nhập chúng ta đã lưu session của người dùng không nào ? vậy thì đơn giản rồi chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xem nó có tồn tại session hay không là xong.

// Trang index.php

<?php
  session_start();
  if(!isset($_SESSION['ses_name'])){
    header("location:index.php");
    exit();
  }
?>
Đoạn code trên có tác dụng kiểm tra xem đã tồn tại biến session $_SESSION['ses_name'] hay chưa, nếu tồn tại rồi có nghĩ là người dùng đã đăng nhập còn chưa thì là người dùng chưa đăng nhập, ta sẽ đẩy họ ra trang login.php yêu cầu họ phải đăng nhập thì mới được ở đây

Như vậy là chúng ta đã xong bước kiểm tra quyền truy cập trong ứng dụng, bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu xây dựng các chuyên mục khác, ở bài tập này chúng ta sẽ làm quản lý một số chức năng như sau

 1. Quản lý tài khoản giảng viên
 2. Quản lý sinh viên
 3. Quản lý khoa
 4. Quản lý các môn học
 5. Quản lý điểm

Tôi sẽ tạo ra một list các menu mà chúng ta cần quản lý trên ứng dụng này, tại file index.php (admin/index.php) tôi tạo một menu như sau
Ở đây có 2 phần là quản lý Giảng viên và Sinh viên đều là người dùng giống nhau nên tôi sẽ không hướng dẫn các bạn làm mục quản lý Giảng viên nữa mà tôi sẽ làm phần quản lý sinh viên, sau khi các bạn xem phần quản lý sinh viên xong các bạn có thể làm lại phần quản lý Giảng viên, nó hoàn toàn giống nhau. Trước khi bắt đầu tôi sẽ tạo ra các forder và file như thế này
Tôi đã tạo thêm các forder trong thư mục admin, mỗi module tôi tạo ra các forder riêng biệt, trong mỗi module gồm có 4 file PHP chính đó là file thêm Add, sửa Edit, danh sách List và file Xoá Del , chức năng của các file này làm gì chắc các bạn cũng biết rùi đúng không?

Tiếp theo chúng ta sẽ làm trang quản lý sinh viên, các bạn xem ở bài tiếp theo nhé !
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn