Ý kiến học viên

Phạm Đức Nam

Phạm Đức Nam

Chất lượng giảng dạy rất tốt, giảng viên nhiệt tình chỉ bảo.
 • - Phone : 01658977882
 • - Email : phamducnamhd292@gmai.com
 • - Facebook : Xem
Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng

Giảng viên nhiệt tình giảng dạy. dễ tiếp thu, dễ hiểu.
 • - Phone : 01667419325
 • - Email : dongjan479@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Trần Hoàng Thiện

Trần Hoàng Thiện

Chất lượng học và giảng dạy tốt, hướng dẫn tận tình, truyền thụ kiến t...
 • - Phone : 0944418192
 • - Email : thienhb12@gmail.com
 • - Facebook : Xem
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Phần 7. Đồ án quản lý sinh viên, cách load layout trong ứng dụng

 Sau khi tạo thêm các forder và các file cho các module, chúng ta sẽ tiến hành tạo trang quản trị danh sách sác sinh viên đơn giản bao gồm các thông tin cơ bản của sinh viên, người quản trị có thể thêm, sửa, xoá sinh viên từ trang này.

Trước khi tiến hành tạo trang quản lý sinh viên ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng layout cho ứng dụng đã nhé
Tôi sẽ nói thêm về một chút sử dụng layout cho phần này cũng như tất cả các phần như là quản lý Giảng viên, quản lý Khoa, quản lý điểm... tôi sẽ sử dụng chung một layout gồm 2 phần đơn giản như hình+ Phần bên trái là Menu quản lý đơn giản

+ Bên phải dùng để hiện thị thông tin từ yêu cầu của người dùng : như xem thông tin Giảng viên, Sinh viên, Điểm...

Do không có nhiều thời gian nên tôi chỉ làm giao diện đơn giản vậy thôi các bạn nhé, quan trọng là cách xử lý nó như thế nào thôi phải không? việc giao diện đẹp hay xấu các bạn có thể tự xây dựng riêng cho mình nhé, qua đây có lẽ các bạn chưa hình dung được hết nó như thế nào, các bạn nên download về xem cho dễ hiểu nhé.

Tiếp tục, làm sao để load layout đây, làm sao để cho nó được tối ưu nhất ? ở đây tôi sẽ sử dụng layout chính là file admin / index.php và tôi sẽ gọi các file khác vào file index.php này.

Như ở hình dưới khi chọn menu "Quản lý sinh viên" thì tôi sẽ gọi file list_student.php vào cột bên phải, nhiệm vụ của file list_student.php là lấy danh sách từ database lên và đổ ra mà thôi. Tương tự đối với các module khác chúng ta cũng sẽ load layout như vậyTôi sẽ quy định link cho menu như sau, mỗi module sẽ có một link riêngNhư các bạn thấy, layout chính của chúng ta là file index.php, đây sẽ là file layout chính ngoài ra tôi đã truyền một biến page=module cho mỗi link theo phương thức GET, khi chúng ta gọi đến module nào thì đồng thời sẽ gọi file xử lý của module đó vào cột bên phải.

Ví dụ ta đang ở mục "Quản lý sinh viên" thì link sẽ là " localhost/project/admin/index.php?page=student ", từ đây ta có thể dùng PHP lấy được giá trị của biến page bằng $_GET['page']. Tôi sẽ dùng PHP để xử lý đoạn code này.

- Trang index.php 
<?php
  if(isset($_GET['page'])){ // nếu tồn tại biến $_GET['page'] rồi
        switch($_GET['page']){ // kiểm tra xem đang ở module nào
      case "student" : require("students/list_student.php") ; break;
      case "teacher" : require("teachers/list_teacher.php") ; break;
      case "score" : require("scores/list_score.php") ; break;
      case "news" : require("news/list_news.php") ; break;
      default : echo "phpandmysql.net"; break;
    }
  }else{
    echo "Học PHP tại PHPANDMYSQL.NET";
  }
?>
Đoạn code trên có tác dụng kiểm tra xem người dùng đang chọn module nào thông qua biến $_GET['page']  rồi kiểm tra xem có module đó không nếu có thì sẽ gọi file đó vào cột bên phải layout bằng hàm require. Như vậy là chúng ta đã xử lý xong cách load layout theo module, bây giờ là chúng ta chỉ cần lấy dữ liệu và đổ ra thôi.
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn cần người trợ giúp?. Hãy click vào đây để gửi câu hỏi, mọi người sẽ support cho bạn