Ý kiến học viên

Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Chất lượng giảng dạy tốt giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình... v...
  • - Phone : 0979922343
  • - Email : hunglihb92@gmail.com
  • - Facebook : Xem
Giang

Giang

Khóa học chất lượng, sau khi học xong khóa HTML/CSS mình đã làm hoàn c...
  • - Phone : 0947502613
  • - Email : huonggiang.bct@gmail.com
Nguyen Hoang Long

Nguyen Hoang Long

Các chuyên mục giảng giải rất dễ hiểu, nhưng còn hơi ít chuyê...
  • - Phone : 0901914217
  • - Email : longn1422@gmail.com
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Về chất lượng đào tạo, website

Đánh giá của học viên

Ý kiến của học viên

Xem đánh giá của học viên về phpandmysql.net

Yii2 Framework

Yii2 phần 1 - Giới thiệu và cài đặt

Yii2 phần 1 - Giới thiệu và cài đặt

Trong mục Yii Framework này mình sẽ hướng dẫn các bài cài đặt và sử dụng Yii2 Framework. Ở phiên bản Yii 2.0 này Yii ra hai phiên bản là Yii2 Basic và...
Yii2 phần 2 - Cấu hình frontend và backend

Yii2 phần 2 - Cấu hình frontend và backend

Sau khi cài đặt Yii2 thành công ta sẽ chạy ứng dụng đầu tiên với yii2, Cấu hình ứng dụng cơ bản trên Yii2 Advanced. Như mình đã nói trên Yii2 advance...
Yii2 phần 3 - Thao tác với controller trong yii2 framework

Yii2 phần 3 - Thao tác với controller trong yii2 framework

Phần trước ta đã tiến hành cấu hình url cho frontend và backend xong rồi, bài này ta sẽ tiến hành tạo và chạy controller đầu tiên trong ứng dụng web y...
Yii2 phần 4 - Thao tác với models trong yii2 framework

Yii2 phần 4 - Thao tác với models trong yii2 framework

Thao tác với model trong Yii2 Framework, chúng ta sẽ tìm hiểu các kết nối database, các phương thức truy vấn, query với database như thế nào
Yii2 phần 5 - Active record trong model yii2 framework

Yii2 phần 5 - Active record trong model yii2 framework

Thao tác với model trong Yii2 Framework, chúng ta sẽ tìm hiểu các kết nối database, các phương thức truy vấn, query với database như thế nào
Yii2 phần 6 - Sử dụng layout trong yii2 framework

Yii2 phần 6 - Sử dụng layout trong yii2 framework

Cách sử dụng layout trong yii2 framework, thường thì các framework sẽ có một file layout chính sau đó các phần như header, content và footer sẽ được g...
Yii2 phần 7 - Modules trong yii2 framework

Yii2 phần 7 - Modules trong yii2 framework

Khi trang web của chúng ta có nhiều modules, lúc này nếu để lẫn lộn tất cả các controller của từng module lại với nhau trong cùng một thư mục sẽ khiến...